FAQ om räntor (ordlista och nya regler)

Det finns flera olika typer av räntor och dessa kan brytas ner till tio olika kategorier – räntesater, ränta, nominell ränta (inklusive nominell räntesats), effektiv ränta, sammansatt ränta, realränta, årsränta/månadsränta, rörlig ränta, fast/bunden ränta (markandsränta), inlåningsränta, utlåningsränta samt räntedagsbas.

Skärpta amorteringskrav och nytt räntetak fr.o.m. 1 september 2018

Sveriges regering har i flera år reglerat lånemarknaden gång på gång genom mer kompletterande kreditupplysningar, införda amorteringskrav och vilken information man måste uppvisa före låneansökan (exempelvis representativa räkneexempel), striktare marknadsföring samt det senaste förslaget som regeringen fått igenom:

“19 a § – För en högkostnadskredit får inte vare sig krediträntan eller realräntan överstiga den vid tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av 40%. Räntan får vara max 40% högre än referensräntan (f.n. -0,5 procent).”

Detta förslaget röstades igenom eftersom man upptäckte att Kronofogden så sent som förra året fick över 60.000 indrivningar, p.g.a. obetalda snabblån. Samtliga låneprodukter som har en nominell årsränta på över 30% är högkostnadskrediter.

I dagsläget finns flertalet aktörer med räntor upp till 500%, effektiva räntor upp till +2200%. Samtliga långivare med högre realränta än 40% kommer försvinna** såvida inte långivaren förändrar sin produkt genom att exempelvis förlänga löptiden.

Varumärken som stänger ner p.g.a. nya ränteregler:

  • Onea
  • Kreditkontot
  • Kortlån
  • Extrakredit
  • EverydayPlus (OPR Privatlån ersätter EverydayPlus)
  • ViaKredit (ViaConto ersätter ViaKredit)

** Listan uppdateras löpande.

Ett lån på 1000 kr får aldrig kosta mer än 2000 kr

Det nya räntetaket innebär i grunden att ett lån aldrig kan överstiga 40% i rena räntekostnader, alltså kan ett lån (från och med att räntetaket implementerats 1 september 2018) på lånebeloppet 1000 kr aldrig kosta mer än 2000 kr när det är fullt återbetalt. Här ingår dessutom räntor, avgifter och inkassokostnader.

Ränta, nominell ränta och räntesatser

En räntesats är den procentuella storleken på räntan, kallas också nominell ränta. Räntesatsen för lånet kan delas upp i flera olika perioder, men den vanligaste är betalningsperioden för hela lånet under den totala löptiden eller per år. När du ansöker om ett lån på nätet så ser du direkt den exakta räntesatsen för lånet under en viss löptid (en från-ränta samt max-ränta ska alltid finnas med på långivarens hemsida). En del långivare har fast ränta, en del har en rörlig ränta som kan variera under låneperioden beroende på hur snabbt du återbetalar lånet, d.v.s. den kan sänkas om du amorterar mer än minimibeloppet/månad samt påverkas av den nuvarande marknadsräntan eller något index.

Sedan Konsumentverket släppte nya direktiv för lån hos långivare, banker och låneförmedlare år 2012 så har alla nu en skyldighet att skriva ut den exakta räntan, d.v.s. räntesatsen för lånet ifråga samt totalkostnad på lånet när det är avbetalat samt om det är en fast eller rörlig ränta.

Representativt exempel: Nominell årsränta uppgår till 29,95 – 34,95 % (effektiv ränta 38,2 – 83,2 %). Exempelvis tar du ett lån på 15 000 kronor som återbetalas under 36 månader. Uppläggningsavgift är 400 kronor och aviavgifter är 36 x 30 = 1080 kronor. Nominell årsränta är 34,95% och den effektiva årsräntan blir 49%. Månadskostnaden kommer att vara 726 kronor och du kommer totalt att ha betalat 26 136 kronor (726 kronor x 36 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 11 136 kronor.

Effektiv ränta och effektiv årsränta

Innan man ansöker om ett lån så ska man alltid leta efter summan som står under “effektiv ränta”, d.v.s. totalkostnaden för hela lånet inklusive alla avgifter som långivaren/banken ifråga har. Vanligtvis stirrar man sig blind på räntan, men det är inte denna man ska titta på i första hand för att hitta det billigaste lånet. Det är som att titta på kilopriset när man handlar en vara i mataffären – den billigaste produkten per styck behöver inte vara den billigaste per kilo, och desto längre effektiv ränta, desto längre är totalkostnaden på lånet.

Exempel: Eldorado kaffe kostar 100 kr per kg, 50 kr per förpackning om 500 gram. ICA’s kaffe kostar 40 kr per förpackning, men består bara av 300 gram, alltså blir kilopriset 133 kr. Den effektiva räntan fungerar på samma sätt – det är den totala kostnaden för hela lånet, inklusive uppläggningsavgift, aviavgift, ränta och andra eventuella kostnader (eventuella kostnader och vad som ingår i deras specifika lån varierar hos alla långivare).

Sammansatt ränta

En sammansatt ränta är den totala kostnaden för lånet med alla avgifter, uppläggningsavgifter, aviavgifter/handläggningskostnader och räntor inkluderade. Den effektiva årsräntan blir alltid högre än den nominella räntan (d.v.s. räntesatsen som endast representerar års- eller månadsräntan).

Fast ränta VS rörlig ränta

När man ansöker om ett lån via en långivare eller låneförmedlare på nätet så stöter man alltid på ordet “fast ränta” och/eller “rörlig ränta”. Dessa två räntevarianter representerar hur räntan blir under löptiden man amorterar lånet. En fast ränta kan inte påverkas av utomstående faktorer och är alltid samma under hela avbetalningsperioden samt bestäms samma stund man gör en låneansökan. En fast ränta kan som lägst vara 2,95% och som mest 511%*.

*Bland våra anslutna långivare.

En rörlig ränta förändras och styrs alltid av den rådande markandsräntan eller hämtas av ett index, exempelvis STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) eller LIBOR (London Interbank Offered Rate) som är en svensk och UK-baserad interbankränta. Dessa ändras för varenda 1, 3 eller 6-månaders period, men kan variera beroende på vilket index långivaren hämtar sin information ifrån. Vanligast för svenska långivare är att ha fast ränta på sina lån.

Den rörliga räntan kan till skillnad mot den fasta räntan förändras under avbetalningstiden och ett lån med en rörlig ränta vill man i regel alltid betala av så snabbt som bara går för att inte riskera för höga räntor. Man kan också säga att en rörlig ränta innebär en lägre räntekostnad men mindre trygghet, men en fast eller bunden ränta innebär en högre räntekostnad, men större trygghet.

Realränta

Realränta används inte när man ansöker om enkla snabblån via olika långivare utan är istället för personer som investerar och får avkastning. Peer-to-peer-lösningar där investerare sparar eller lånar ut pengar till olika låntagare får en viss avkastning för att göra detta, och det är det som kallas för realränta. Exempelvis så lånar man ut 1000 kr till en peer-to-peer långivare som sedan lånas av en privatperson. Realräntan är 2,5%. Investerare får efter ett år tillbaka 1000 kr x 2.5%, alltså 1025 kr och man har fått 25 kr i kompensation. Realräntan påverkas inte av inflationer och har ingen inflationskompensation, utan är helt enkelt den rena vinsten till investeraren för att ha lånat ut pengar.

Inlåningsränta VS utlåningsränta

Inlåningsränta har precis som realräntan ingenting med personer som ansöker om ett lån att göra, utan är räntan eller “betalningen” som en bankkund får ut för att ha satt in pengar på sitt konto. Om en person har satt in 1000 kr och någon annan inom samma bank tar ett lån på 1000 kr så får personen som lånat ut pengarna en viss procent (%) inlåningsränta, d.v.s. avkastning på sitt lån.

En utlåningsränta är motsatsen till en inlåningsränta; det är räntan som banken tar och som återbetalas av kunden som tar lånet.

Räntedagsbas

Räntedagsbasen är dagsräntan som lånet får och påverkas av rådande räntesatser samt långivarens villkor. Man brukar oftast inte stöta på ordet räntedagsbas när man gör låneansökningar på nätet eftersom dessa oftast representeras i form av månadsräntor eller årsräntor. Det finns heller ingen lag som tvingar långivare att skriva ut räntadagsbasen.

Det tillkommer alltid en ränta när man ansöker om ett lån oavsett om det gäller ett bolån, privatlån, snabblån, smslån eller någon annan typ av lån. Du ser alla aktuella snitträntor och långivarnas lägsta tänkbara ränta först när du gör en sökning och vill låna pengar.