UKK – lainojen korot ja korkotermit selitettyinä

Lainamarkkinoilla on olemassa useampia erilaisia korkoja. Lainanhakijan kannalta tärkeimmät korkotyypit ovat seuraavat kymmenen kategoriaa; korko, nimellinen korko, kuukausikorko, vuosikorko, todellinen vuosikorko, viitekorko, kiinteä korko, vaihtuva korko, reaalikorko ja antolainauskorko

Korko ja nimellinen korko

Korko on tietty prosenttiosuus koko lainasummasta ja se tunnetaan myös termillä nimellinen korko. Korko lasketaan yleensä lainasummasta kuukausittain, mutta se ilmoitetaan vuosittaisena korkona. Korkomaksu lisätään automaattisesti kuukausilyhennyksiin. Sitä mukaa kun lyhennät lainaa, korkoprosentti pysyy samana, mutta summa pienenee.

Osa lainanantajista käyttää kiinteää korkoa, toiset vaihtelevaa korkoa, joka voi muuttua laina-aikana riippuen siitä kuinka nopeasti laina maksetaan takaisin – korko voi pienentyä mikäli maksat ylimääräisiä lyhennyksiä kuukausittain. Myös markkinat ja yleiset korkoindeksit otetaan huomioon.

Esimerkki lainakoroista: Nimellinen vuosikorko on 29,95 – 34,95 % (todellinen vuosikorko 38,2 – 83,2 %). Otat esimerkiksi 1500 euron lainan ja maksuaikaa 36 kuukautta. Lisäksi maksat 40 € avausmaksun ja tilinhoitokuluja 36 x 3€ = 108 €. Tässä tapauksessa nimellinen vuosikorko on 34,95 % ja todellinen kaikki kulut huomioonottava vuosikorko on 49%. Kuukausikustannukset ovat siis 72,60€ ja maksat kaiken kaikkiaan 2613,60€ (72,60€ x 36 kuukautta). Täten kustannukset lainasumman lisäksi ovat 1113,60 €.

Kuukausikorko ja vuosikorko

Lainoja markkinoidaan sekä kuukausikoroilla että vuosikoroilla. Tämä johtuu siitä, että laina-aika voi lyhyimmillään olla vain kuukauden tai pari, mutta pisimmillään jopa 7 vuotta. Jos haluat aikaa takaisinmaksuun vuoden verran tai enemmän, kannattaa silloin katsoa vuosikorkoa. Kuukausikorko ei nimittäin välttämättä kerro koko totuutta pitkäaikaisista lainoista.

Toisaalta jos otat pienen lainan 1-3 kuukaudeksi, voi todellinen vuosikorko vaikuttaa suurelta, mutta todellisuudessa kuluja kertyy vain muutamalta kuukaudelta, joten kustannukset eivät ehdi kasvamaan suuriksi. Kulutusluottojen tai pikalainojen korkoja ei voi vähentää tuloverotuksessa.

Todellinen vuosikorko ja korkokatto

Ennen kuin haet lainaa sinun on hyvä tarkistaa, mikä lainanantajan todellinen vuosikorko on eli paljonko koko laina tulee kustantamaan kun huomioon otetaan kaikki kulut. Usein tullaan katsoneeksi vain lainan nimelliskorkoa, mutta jos haluat verrata lainojen hintoja, tulee katse kääntää todelliseen korkoon. Aivan kuin toimisit ruokakaupassa katsoessasi ruokatuotteiden kilohintoja – halvin tuote ei välttämättä ole halvin kilohinnaltaan. Näin toimii myös todellinen korko, joka osoittaa lainan todelliset kustannukset. Todellinen vuosikorko voi olla huono mittari silloin, kun otat lainaa lyhyeksi aikaa (7-90 vuorokautta), sillä se voi antaa lainasta kalliimman kuvan kuin mitä lyhytaikaisen lainan ottaminen todellisuudessa kustantaa.

Suomen markkinoilla toimivien pienlainayritysten tulee ilmoittaa kaikki kulut kattava todellinen vuosikorko eli efektiivinen korko tavallisen lainakoron lisäksi. Todelliseen vuosikorkoon otetaan huomioon myös lainanvälittäjien palkkiot. Esimerkiksi vertaislainoja välittävät tahot sisällyttävät takaisinmaksettavaan summaan oman välityspalkkionsa.

Vuonna 2013 alle 2000 € lainoille asetettiin myös korkokatto eli todellinen vuosikorko saa olla enintään viitekorko + 50%. Korkokatto auttaa pitämään lainatoiminnan kuluttajalle reiluna. Rajaan ollaan tekemässä muutoksia syyskuussa 2019, kun todellinen vuosikorko yksityislainoille saa olla enää max. 20%.

Kiinteä korko vs. Vaihtuva korko

Lainasopimuksessa täsmennetään lainalla olevan joko ”kiinteä korko” tai ”vaihtuva korko”. Erilaiset korkotyypit osoittavat, kuinka korko vaihtuu maksu-aikana lainanottajan lyhentäessä lainaa. Kiinteä korko ei muutu ulkoisten tekijöiden takia eli se päätetään jo lainaa hakiessa ja korko on sama koko takaisinmaksuajan. Suomalaisilla lainayrityksillä ja erityisesti joustolainassa on usein kiinteä korko, joka vaihtelee 4,5% ja 330% välillä. Tällöin myös kuukausilyhennykset voidaan maksaa yhtä suurissa erissä (annuiteettilaina).

Vaihtuva korko voi muuttua laina-aikana. Hyvä esimerkki on Euribor (Euro Interbank Offered Rate) jota käytetään suuremmissa pankkilainoissa. Euribor on päivittäin julkaistava euromaissa käytettävä viitekorko, joka voi muuttua päivittäin. Nämä muutokset voivat vaikuttaa lainasi korkoon joko nostaen tai alentaen sitä hetkellisesti.

Toisin kuin kiinteä korko, vaihtuva korko voi muuttua kun lainasumma pienenee, kulut kasvavat/pienenevät tai Euribor heittelehtii. Suuria muutoksia tosin harvemmin tapahtuu. Jos lainalla on vaihtuva korko, se on hyvä maksaa takaisin pian välttääksesi kasvavat korkokustannukset. Vaihtuva korko voi aluksi olla pienempi kuin kiinteä korko, mutta korkoriski on suurempi.

Reaalikorko

Reaalikorko on talletuksia ja lainoja koskeva korko, johon inflaatio eli rahan arvon heikkeneminen vaikuttaa suoraan. Reaalikorko lasketaan siten, että lainan nimelliskorosta vähennetään inflaatio. Tämä tarkoittaa käytännössä lainanottajan kannalta sitä, että jos inflaatio kasvaa suuremmaksi kuin nimelliskorko, muuttuu reaalikorko negatiiviseksi ja lainan takaisinmaksu huojentuu, koska lainasumman arvo madaltuu. Jos esimerkiksi lainan korko on 2,5%, mutta inflaatio kasvaa 3%, on reaalikorko lainalle silloin -0,5%. Kun rahan arvo laskee, on lainan ottajan helpompi maksaa lainasumma takaisin, mutta toisaalta taas omien talletusten arvokin laskee.

Ottolainauskorko vs. antolainauskorko

Näillä koroilla ei juurikaan ole merkitystä, kun haet nopeaa lainaa netistä. Antolainauskorolla tarkoitetaan korkoa, jonka pankki tai muu rahoittaja perii antamansa lainan lisäksi rahoittaakseen toimintansa. Ottolainauskorko taas koskee pankin ottamia lainoja; pankki maksaa itse korkoa niille, jotka ovat sijoittaneet pankin toimintaan esimerkiksi talletuksilla.

Korko on olennainen osa jokaista lainaa, oli kyseessä sitten asuntolaina, yksityislaina, pikavippi tai mikä tahansa muu laina. Kun etsit hakukoneellamme sopivia lainanantajia, näet tarjoukset alhaisimmilla koroilla ensimmäisenä listalla.